Cевармикансиз

Билмадим сиз мени севармикансиз
Мен каби соғиниб яшармикансиз
Сизга деб аталган мурғак қалбимни
Жонгинам қадрига етармикансиз!

Telegram, WhatsApp оркали жунатиш учун

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *