Ошик дарди

Мен сени севаман борим ,
Мендек хеч ким севолмас
Сенга курбон этай жоним,
Юрак сен-сиз яшолмас.

Сенсиз дилим гамга тулар,
Сенда эрур кувонч бахтим
Нурсиз утар куну-тунлар,
Тарк айлама менинг ахдим.

Менга назар соларсан ох
Дарё булиб тошарман
Гар овозинг эшитсам вох,
Сенга томонга окарман!

Курбон. (17.05.2013)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *