Аламим бор

Жахолатга бой бу замондан
Менинг дилда аламим бор
Яхшилик йуколган бу замонда
Одамлардан аламим бор

Керак булсанг топишган
Иши битгач кочишган
Дустликни пулга куришган
Дустларимдан аламим бор

Сен кайдасан, кимбилансан
Иши йук кандай яшайсан
Эх качон хабар оласан
Жигарлардан аламим бор

Инсонким иймонин тутар
Хаётким харомдан кочар
Дунёга харомни ёйган
Иймонсиздан аламим бор

Харом иш мисоли вабо
Таркалур айлабон жафо
Шу бадликни уйлаб топар
Юзсизлардан аламим бор

Курбон

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *